Y lọc Arita

  – Lọc Y Gang Nối Ren BSPT – ARITA : SY
  – Lọc Y Gang Nối Mặt Bích JIS 10 – ARITA: ARF-805FE(J)
  – Lọc Y Gang Dẻo (Sơn Epoxy) Lắp Bích BS 4504 PN16: DI-YS-PN16
  – Lọc Y Đồng Nối Ren BSPT – ARITA : BRYS-S-125
  – Lọc Y Inox 304 Nối Ren – ARITA : SYS-S-PN40
  – Lọc Y Inox 316 Nối Ren – ARITA : SYS-S-PN40
  – Lọc Y Inox 304 Nối Bích JIS 10K – ARIRA: SYS-F-J1
  – Lọc Y Thép (Hơi Nóng, Dầu) Nối Bích PN16 – ARITA: CSYS-F-PN16
  – Lọc Y Thép (Hơi Nóng, Dầu) Nối Bích PN40 – ARITA: CSYS-F-PN40