Van một chiều Arita

  – Van 1 Chiều Gang Lá Lật lắp Bích JIS 10K – ARITA : ARV-SWJ74820
  – Van 1 Chiều Gang Dẻo (Sơn Epoxy) Lá Lật Nối Bích PN16 – ARITA: DI-SC-PN16
  – Van 1 Chiều INOX Lá Lật Lắp Bích JIS 10K – ARITA : ARV-103FE(J)
  – Van 1 Chiều Đồng Lá Lật Nối Ren: BRSC-S-125
  – Van 1 Chiều INOX Lá Lật Nối Ren – ARITA: SC-S-200.
  – Van 1 Chiều Gang Cánh Bướm Lắp Kẹp PN16 – ARITA: ARV-WDU420211
  – Van 1 Chiều Gang Đĩa Nâng (Chữ Ngã) Lắp Bích PN16 ARITA : CIC-S-PN16.
  – Van 1 Chiều Thép Đĩa Nâng (Chữ Ngã) Lắp Bích PN16  ARITA: CSC-S-PN16.
  – Van 1 Chiều Thép Đĩa Nâng (Chữ Ngã) Lắp Bích PN40  ARITA: CSC-S-PN40.