Van bi inox bắt bích

   Đặc tính kĩ thuật Van bi inox bắt bích

   Đường kính:DN 15 – 300mm
   Áp suất làm việc: PN 1.0 – 2.5 Mpa
   Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 250°C
   Môi trường: Nước, hơi nóng, acit