Van an toàn Arita

  – Van An Toàn Xả Áp Gang Dẻo: 500X-16Q
  – Van An Toàn Đồng (Nước, Dầu) Không Tay Nối Ren BSPT – ARITA: A3W
  7/8/2021 Van ARITA | VINDEC | Công Nghiệp Việt – Trang 2
  https://vindec.vn/van-arita?page=2 6/8
  – Van An Toàn Đồng (Hơi Nóng, Khí Nén) Có Tay Nối Ren – ARITA: A3WL
  – Van An Toàn Thép (Hơi Nóng, Khí Nén) Có Tay Nối Ren – ARITA : CS-SS-PN16/L
  – Van An Toàn Thép (Hơi Nóng, Khí Nén) Có Tay Nối Bích PN16 – ARITA : CS-SF-PN16/L