Thép tấm nhám

   Thứ tựTên sản phẩmĐộ dàiTrọng lượng
   (m)(Kg)
   1Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm6239,4
   2Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm6309,6
   3Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm6380,7
   4Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm6450,9
   5Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm6593
   6Thép tấm nhám 8 x 1250 x 6000mm 493,5