Thép tấm nhám

  Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng
  (m) (Kg)
  1 Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm 6 239,4
  2 Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm 6 309,6
  3 Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm 6 380,7
  4 Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm 6 450,9
  5 Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm 6 593
  6 Thép tấm nhám 8 x 1250 x 6000mm   493,5