Van bướm Arita

    – Van Bướm Gang Tay Gạt Lắp Kẹp PN16 – ARITA: CBV-L-UF-PN16
    – Van Bướm Gang Tay Quay Vô Lăng Lắp Kẹp PN16 – ARITA: CBV-G-UF-PN16
    – Van Bướm Gang Tay Gạt (Lug Type) Lắp Bích JIS 10K – ARITA: CBV-L-LG
    – Van Bướm Gang Tay Quay Vô Lăng (Lug Type) Lắp Bích JIS 10K – ARITA: CBV-G-LG
    – Van Bướm INOX Tay Gạt Lắp Kẹp PN16 – ARITA: ARV-112WT(U)