Van cổng Arita

  – Van Cổng Gang Ty Chìm Lắp Bích JIS 10K – ARITA: CG-NR-J1
  – Van Cổng Gang Ty Nổi Lắp Bích JIS 10K – ARITA: CG-R-J2
  – Van Công Gang Dẻo (Sơn EPOXY) Ty Chìm Lắp Bích PN16 – ARITA : DIG-NR-PN16
  – Van Công Gang Dẻo (Sơn EPOXY) Ty Nổi Lắp Bích PN16 – ARITA: DIG-R-PN16
  – Van Cổng Inox Ty Nổi Lắp Bích JIS 10K – ARITA: ARV-101FE(J)
  – Van Cổng Đồng Brass Nối Ren – ARITA: BGA-AKZ
  – Van Cổng Inox Nối Ren – ARITA: SG-S-200

  1. Van Cổng Gang Ty Chìm ARITA – CAST IRON GATE VALVE NON-RISING JIS10K
  – Thân Gang ( Cast Iron) màu bạc
  – Đĩa: Gang
  – Seal: Inox
  – Bích kết nối: JIS10K
  – Áp lực làm việc 16 Bar
  – Nhiệt độ làm việc Max 120 độ C
  – Xuất xứ: MALAYSIA”
  – Model: CG-NR-J1

  2. Van Cổng Gang Ty Nổi ARITA – CAST IRON GATE VALVE RISING JIS10K
  – Thân Gang ( Cast Iron)
  – Đĩa: Gang
  – Seal: Inox
  – Bích kết nối: JIS10K
  – Áp lực làm việc 16 Bar
  – Nhiệt độ làm việc Max 120 độ C
  – Xuất xứ: MALAYSIA
  – Model. CG-R-J2

  3. Van Cổng Gang Ty Chìm ARITA – DUCTILE IRON EPOXY GATE VALVE N-RISING
  – Thân Gang ( Ductile Iron) sơn phủ Epoxy
  – Đĩa: Gang bọc cao su EPDM
  – Bích kết nối: BS 4504 PN16
  – Áp lực làm việc 16 Bar
  – Nhiệt độ làm việc Max 80 độ C
  – Xuất xứ: MALAYSIA
  – Model. DIG-NR-PN16

  4. Van Cổng Gang Ty Nổi ARITA – DUCTILE IRON EPOXY GATE VALVE RISING
  – Thân Gang ( Ductile Iron) sơn phủ Epoxy
  – Đĩa: Gang bọc cao su EPDM
  – Bích kết nối: PN16
  – Áp lực làm việc 16 Bar
  – Nhiệt độ làm việc Max 80 độ C
  – Xuất xứ: MALAYSIA
  – Model. DIG-R-PN16

  5. Van Cổng INOX Ty Nổi ARITA – STAINLESS STEEL GATE VALVE RISING JIS10K F/E
  – Thân & Đĩa: SS304
  – Gasket: 304+Graphite
  – Bích kết nối: JIS10K F/E
  – Áp lực làm việc 16 Bar
  – Xuất xứ: MALAYSIA
  – Model. ARV-101FE(J)

  6. Van Cổng Brass ARITA – BRASS GATE VALVE
  – Thân: đồng ( Brass)
  – Đĩa: đồng ( Brass)
  – Seal: PTFE
  – Kết nối: Ren BSPT
  – Áp lực làm việc 16 Bar
  – Nhiệt độ làm việc Max 100 độ C
  – Xuất xứ: MALAYSIA
  – Model. BGA-AKZ

  7. Van Cổng Brass Hiệu Arita – BRASS GATE VALVE
  – Thân: đồng ( Brass)
  – Đĩa: đồng ( Brass)
  – Seal: PTFE
  – Kết nối: Ren BSPT
  – Áp lực làm việc 16 Bar
  – Nhiệt độ làm việc Max 100 độ C
  – Xuất xứ: MALAYSIA
  – Model. ARV-1001SE

  8. Van Cổng Bronze Hiệu ARITA – BRONZE GATE VALVE
  – Thân: Đồng ( Bronze)
  – Đĩa: Đồng ( Bronze)
  – Seal: PTFE
  – Kết nối: Ren BSPT
  – Áp lực làm việc 16 Bar
  – Nhiệt độ làm việc Max 100 độ C
  – Xuất xứ: MALAYSIA
  – Model. BRZG-S-PN16

  9. Van Cổng Inox Hiệu ARITA – VAN CỔNG INOX HIỆU ARITA
  – Thân: SS304 ( CF8)
  – Đĩa: SS304 ( CF8)
  – Seal: PTFE
  – Kết nối: Ren BSPT
  – Nhiệt độ làm việc Max 100 độ C
  – Xuất xứ: MALAYSIA
  – Model. SG-S-200