Đai ôm ống

  STT Quy cách Vật liệu
  1 Đai ôm cả ống 15A x 25 x 1.2 Mạ kẽm, inox
  2 Đai ôm cả ống 20A x 25x 1.2 Mạ kẽm, inox
  3 Đai ôm cả ống 25A x 25 x 1.4 Mạ kẽm, inox
  4 Đai ôm cả ống 32A x 25 x 1.6 Mạ kẽm, inox
  5 Đai ôm cả ống 40A x 25 x 1.6 Mạ kẽm, inox
  6 Đai ôm cả ống 50A x 25 x 1.6 Mạ kẽm, inox
  7 Đai ôm cả ống 65A x 25 x 1.6 Mạ kẽm, inox
  8 Đai ôm cả ống 80A x 25 x 1.6 Mạ kẽm, inox
  9 Đai ôm cả ống 100A x 25 x 1.6 Mạ kẽm, inox
  10 Đai ôm cả ống 125A x 25 x 1.6 Mạ kẽm, inox
  11 Đai ôm cả ống 150A x 25 x 2 Mạ kẽm, inox
  12 Đai ôm cả ống 200A x 25 x 2 Mạ kẽm, inox
  13 Đai ôm cả ống 200A x 30 x 3 Mạ kẽm, inox
  14 Đai ôm cả ống 250A x 25 x 2 Mạ kẽm, inox
  15 Đai ôm cả ống 250A x 30 x 3 Mạ kẽm, inox
  16 Đai ôm cả ống 300A x 25 x 2 Mạ kẽm, inox
  17 Đai ôm cả ống 300A x 30 x 3 Mạ kẽm, inox