Đai ôm ống

   STTQuy cáchVật liệu
   1Đai ôm cả ống 15A x 25 x 1.2Mạ kẽm, inox
   2Đai ôm cả ống 20A x 25x 1.2Mạ kẽm, inox
   3Đai ôm cả ống 25A x 25 x 1.4Mạ kẽm, inox
   4Đai ôm cả ống 32A x 25 x 1.6Mạ kẽm, inox
   5Đai ôm cả ống 40A x 25 x 1.6Mạ kẽm, inox
   6Đai ôm cả ống 50A x 25 x 1.6Mạ kẽm, inox
   7Đai ôm cả ống 65A x 25 x 1.6Mạ kẽm, inox
   8Đai ôm cả ống 80A x 25 x 1.6Mạ kẽm, inox
   9Đai ôm cả ống 100A x 25 x 1.6Mạ kẽm, inox
   10Đai ôm cả ống 125A x 25 x 1.6Mạ kẽm, inox
   11Đai ôm cả ống 150A x 25 x 2Mạ kẽm, inox
   12Đai ôm cả ống 200A x 25 x 2Mạ kẽm, inox
   13Đai ôm cả ống 200A x 30 x 3Mạ kẽm, inox
   14Đai ôm cả ống 250A x 25 x 2Mạ kẽm, inox
   15Đai ôm cả ống 250A x 30 x 3Mạ kẽm, inox
   16Đai ôm cả ống 300A x 25 x 2Mạ kẽm, inox
   17Đai ôm cả ống 300A x 30 x 3Mạ kẽm, inox