Thép tấm

   Thứ tựTên sản phẩmĐộ dàiTrọng lượng
   (m)(Kg)
   1Tấm 16Mn 5x1500x6000mm6353,25
   2Tấm 16Mn 6x1500x6000mm6423,9
   3Tấm 16Mn 8x1500x6000mm6565,2
   4Tấm 16Mn 10x1500x6000mm6706,5
   5Tấm 16Mn 14x1500x6000mm6989,1
   6Tấm 16Mn 16x1800x6000mm61.356,48
   7Tấm 16Mn 20x1800x6000mm61.695,60
   8Tấm 16Mn 25x1800x6000mm62.119
   9Tấm 16Mn 30x1800x6000mm62.543
   10Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm6435,2
   11Tấm 65G 14×1,54×600061.015,50
   12Tấm C45 20x1540x600061.450,60
   13Tấm 65G 6 x 1540 x 60006435,2
   14Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm6507,7
   15Tấm 65G 8 x 1540 x 6000mm6580,3
   16Tấm 65G 10 x 1540 x 6000mm6725,3
   17Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm6870,4
   18Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm61.160,54
   19Tam 16Mn 12ly x 1,5 x 66847,8
   20Tam 16Mn 18ly x 1,5 x 6m61.271,70
   21Tam 16Mn 40ly x 2m x 6m63.768