Van bi đóng-mở nối ren C-TNE

  Mã sản phẩm EA200-UTE
  Áp lực 10K
  Loại kết nối Nối ren
  Size (inch, mm) 15A ~ 50A
  Xuất xứ
  Đặc điểm chất lưu sử dụng: