Van bi inox bắt bích

    Đặc tính kĩ thuật Van bi inox bắt bích

    Đường kính:DN 15 – 300mm
    Áp suất làm việc: PN 1.0 – 2.5 Mpa
    Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 250°C
    Môi trường: Nước, hơi nóng, acit