Tê thu ren mạ kẽm

  Vật liệu Mạ kẽm
  Quy cách 15A~
  Xuất sứ Taiwan, Trung Quốc, Việt Nam
  Điều kiện làm việc: Áp suất 1.6-2.5 Mpa
  Nhiệt độ 0-250°C
  Môi trường Nước, Khí